Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Guldalderens billedudtryk i filosofisk optik

[Forfatterens note i teksten] I Bidrag til det Synliges Philosophie (1843), optrykt Ibid. note (32) s. 353-374, får man gennem Heibergs analyse af nær- og fjernsanserne endnu et eksempel på hans filosofiske, æstetiske (og “fysiologiske”) argumentation for udgrænsningen af “den slette virkelighed”, idet nærsanserne stilles udenfor kunstens område.

Sidst opdateret 10.03.2016