Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Guldalderens billedudtryk i filosofisk optik

[Forfatterens note i teksten] Citeret efter Johan Ludvig Heiberg: Om Malerkunsten i dens Forhold til de andre skjønne Kunster, i Perseus, Journal for den speculative Idee nr. 2 (1838) s. 101-181, citatet s. 121.

Sidst opdateret 10.03.2016