Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Guldalderens danske samfund

[Forfatterens note i teksten] Johanne Luise Heiberg: Et Liv gjenoplevet i Erindringen, 4. rev. udg. ved Aage Friis, Kbh. 1944, IV, s. 104, jvf. s. 324. Fru Heibergs værk er specielt værdifuldt, når det gælder om at indkredse tidens herskende forestillinger og normer, fordi hun for at være korrekt til det yderste lod manuskriptet gennemgå af en prominent gejstlig, biskop H. Martensen, en prominent historiker, geheimearkivar A. D. Jørgensen og en erfaren politiker, vennen A. F. Krieger. Disses kommentarer og rettelsesforslag kan følges i Aage Friis’ ovennævnte udgave, som er den eneste af de foreliggende udgaver, der muliggør en sådan rekonstruktion af tekstens tilblivelse.

Sidst opdateret 04.03.2016