Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Guldalderens danske samfund

[Forfatterens note i teksten] 4. Mentalitetshistoriens teoretiske grundlag er omtalt i Hans Vammen: Bourgeois Mentality in Denmark 1730-1900, Bo Stråth (ed.): Language and the Construction of Class Identities. The Struggle for Discursive Power in Social Organisation: Scandinavia and Germany after 1800, Göteborg 1990. De vigtigste referencer er: Norbert Elias: Über den Prozess der Zivilisation, I-II, 1939, eng. udg. 1978-82. Orvar Löfgren og Jonas Frykman: _Den kultiverade människan, Lund 1979. Lorenz Lyttkens: Den disciplinerade människan, Lund 1985.

Sidst opdateret 04.03.2016