Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Joseph Anton Kochs “Lauterbrunnental” og Johan Christian Dahl

[Forfatterens note i teksten] Brev til C. W. Eckersberg fra Dresden 8. november 1823 {UBO, Brevs. 53), hvor Dahl beklager at kundenes økonomi gjør det nødvendig å male så mange små bilder, “thi man forderver sig saa let ved idelige Smaating”.

Sidst opdateret 24.02.2016