Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Joseph Anton Kochs “Lauterbrunnental” og Johan Christian Dahl

[Forfatterens note i teksten] Sml. Richters ofte siterte anekdote om de tyske og franske malere i Tivoli, Richter: op.cit. (note 3), 1983.

Sidst opdateret 24.02.2016