Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Joseph Anton Kochs “Lauterbrunnental” og Johan Christian Dahl

[Forfatterens note i teksten] Louise Seidler så varianten fra 1816 (Lutterotti: op.cit., (note 2), G 36) hos Thorvaldsen i 1823 og forteller at dette bilde, sammen med pendanten – et landskap med Jacobs hjemkomst – etter Thorvaldsens død kom til J.G.von Quandt i Dresden (Lebenserinnerungen der Malerin Louise Seidler (1786-1866). Hrsg. Herman Uhde, Berlin 1874, s. 382).

Sidst opdateret 06.11.2018