Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Joseph Anton Kochs “Lauterbrunnental” og Johan Christian Dahl

[Forfatterens note i teksten] Drei Reisen nach Italien, 1832. Sitert etter Lutterotti: op.cit (note 2), s. 65. Kochs Schmadribachfall har, sammen med C. D. Friede- richs høyfjellslandskaper, vært fremhevet som en anskueliggjø- relse av A. G. Werners teorier om geognosi. Se Timothy Mitchell: “Caspar David Friederich’s Der Watzmann: German Romantic Landscape Painting and Historical Geology” i The Art Bulletin, LXVI, nr. 3, (sept. 1984), s. 452- 464.

Sidst opdateret 24.02.2016