Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Joseph Anton Kochs “Lauterbrunnental” og Johan Christian Dahl

[Forfatterens note i teksten] Nasjonalgalleriet, Oslo, inv.nr. 1025. Bang: op.cit., 222.

Sidst opdateret 24.02.2016