Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Joseph Anton Kochs “Lauterbrunnental” og Johan Christian Dahl

[Forfatterens note i teksten] Thorvaldsens Museum, inv.nr. B 185. Marie Lødrup Bang: Johan Christian Dahl 1788- 1857. Life and Works, Oslo 1987, nr. 299.

Sidst opdateret 24.02.2016