Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Joseph Anton Kochs “Lauterbrunnental” og Johan Christian Dahl

[Forfatterens note i teksten] Ibid. 2. og 3.juni 1819 malte han bakgrunnen i et portrett i legemsstørrelse, den 12. og 14. juni i et portrett av prinsesse Marie Josepha Amalie, som skulle formeles med kongen av Spania i august samme år. Dahl skal også ha malt bakgrunnen i sitt eget portrett som han satt for i okto- ber-november 1819 (nu i Nasjo- nalgalleriet, Oslo, inv.nr. 604).

Sidst opdateret 24.02.2016