Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Ej blot af lyst og i ledige stunder

[Forfatterens note i teksten] I Hamborg udsendtes Hogarths stikværker på tysk allerede i 1759; i 1762 publiceredes Betrachtungen über die Malerei af kunstfilosoffen Hagedorn, der i sin insisteren på en moralsk funderet kunst er tydeligt afhængig af Hogarths idéer, sådan som de udtryktes i dennes traktat The Line of Beauty. I både genrebilleder og portrætter fra disse år kan Hogarths indflydelse spores i Juels kunst. Som i England var receptionen af den franske rokoko også her præget af en håndfast tyngde, der endnu trak på senbarokken. At Juel har kendt til fransk rokoko, er i denne sammenhæng relevant, idet hans ’Selskabsscene i en park’ fra 1764 oplagt har et stikværk af Watteau’s ’Udskibningen fra Cythére’ som forlæg. Figurerne i forgrunden af billedet gengivet fig. 1 er således en kopiens kopi af den franske kunstners værk. Den besynderligt sceniske fornemmelse, lyset i billedet giver, synes at forudsætte et kendskab til den venetianske rokokos vedutister, i særdeleshed Canaletto.

Sidst opdateret 06.01.2016