Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Vaserne på Thorvaldsens Museum

[Forfatterens note i teksten] Om gårdfrisen på Thorvaldsens Museum se Chr. Bruun og L.P. Fenger, Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 103-118. Fem barnesarkofager i Vatikanet er omtalt hos Helbig, Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom t. 1, Tübingen 1963, p. 393-95. Om fortolkningen af det antikke sarkofagmotiv se F. Cumont, Recherches sur le symbolisme funéraire des romains. Paris 1966, p. 348-350 og 461-468. På J.L. Lunds portræt af Ida Brun fra 1811, i privateje, er en barnesarkofag af den omhandlede type benyttet som et memento mori; billedet omtalt og afbildet af Harald P. Olsen, Pittori danesi a Roma nell’ottocento, København 1977, kat. nr. 42 (dansk udgave 1978). — Abildgaards brug af det antikke cirkus-motiv er behandlet af O. Reutersvärd, ’Kappkörningssymbolen som blev gravmonument’, Ord och bild 1959, p. 337-344 (for denne henvisning skylder jeg Dyveke Helsted tak).

Sidst opdateret 01.12.2015