Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Vorontsovas bestilling

Friederike Brun beskriver Bacchus, A2, således:
Bacchus, af samme Størrelse. [to tredjedele af naturlig størrelse] Det er en elskende henrykt Sværmer; Legemet blødagtig skiønt, uden at være yppigt. Han betragter, allerede halvt svævende i den salige Guderuus, den paa hans flade Haand hvilende Skaal, og synes at ville istemme en anakreontisk Sang. Paa Øinlaagene hviler en let Sky af Drukkenskab, og det Søde Øie svømmer i Lyst. Hele Legemet er en Skiønhedens Bølgelinie, og blandt alle hans Vrker har Konstneren hidtil udført dette blødest.
Frederike Brun: ‘Noget om den danske Billedhugger i Rom: Albert Thorvaldsen’, in: Athene, Januar 1815, p.19-21; de første 22 sider blev oprindelig trykt på tysk i Morgenblatt für gebildete Stände, no. 191-193 og 197-198, august 1812.

Sidst opdateret 10.03.2008