Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens lille sølvhoved – et ruineret Tondoportræt

[Forfatterens note i teksten] Især må Homerbusten (Else Kai Sass, Thorvaldsens Portrætbuster I, København 1963, p.42ff.) fremhæves. Den er kopieret efter Farnese Homer, der nu er i museet i Napoli (G.M.A. Richter, Portraits of the Greeks I, London 1965, p. 50 nr. 7). Efter samme forlæg har Bartolomeo Cavaceppi, der var stærkt Winckelmann inspireret, og i 1768-72 udgav et betydeligt værk om antik skulptur, skabt en kopi (Die Skulpturen der Sammlung Wallmoden. Archäologisches Institut der Universität Göttingen 1979, nr. 52 — K. Fittschen). Begge kunstnere restaurerede antikker, Cavaceppi i stor målestok ligesom han i vid udstrækning teoretiserede over de dermed forbundne problemer. Sammenligner man imidlertid de to kopier af en kopi, er det evident, at Cavaceppi ikke har formået at frigøre sig fra sin tids stil, mens Thorvaldsen har. Om denne periodes antikrestaurering, se M. Moltesen, Restaurering – før og nu, Ny Carlsberg Glyptotek, 6. dec. 1980 — 31. jan. 1981.

Sidst opdateret 25.11.2015