Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens lille sølvhoved – et ruineret Tondoportræt

[Forfatterens note i teksten] I kejsertidens Rom var det på de store kopistværksteder praksis at arbejde med gipsafstøbninger i fuld størrelse, som i givet fald kunne saves op for at genopstå som nye former. Modsat, hvad der havde været almindeligt blandt tidligere generationers billedhuggere, arbejdede Thorvaldsen netop med gipsafstøbninger i fuld størrelse, se D. Helsted, ’Thorvaldsens Arbeitsmethode’, Bertel Thorvaldsen. Untersuchungen zu seinem Werk und zur Kunst seiner Zeit. (udg. G. Bott), Köln 1977, p. 7-38. Om eklektiske romerske statuer, se især P. Zanker, Klassizistische Statuen, Mainz 1974, p. 76ff.

Sidst opdateret 25.11.2015