Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens lille sølvhoved – et ruineret Tondoportræt

[Forfatterens note i teksten] Sådanne anemaskeskabe er i flere tilfælde afbildet på gravmonumenter, se A.N. Zadoks-Josephus Jitta, Ancestral Portraiture in Rome, Amsterdam 1932, pl. IV-V. Formen kan også være helt overført til sten, se W. Trillmilch, Das Torlonia-Mädchen (= AbhGöttingen Flg. 3 Nr. 99), Göttingen 1976.

Sidst opdateret 25.11.2015