Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens lille sølvhoved – et ruineret Tondoportræt

[Forfatterens note i teksten] Se G.K. Boyce, Corpus of the Lararia of Pompei (= MemAmerAcadRome 14), Rom 1937.

Sidst opdateret 25.11.2015