Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens lille sølvhoved – et ruineret Tondoportræt

[Forfatterens note i teksten] Se Schneider (op.cit. note 10) p. 156ff. Cf. også Scriptores Historia Augusta, Marcus 18,6, hvori det nævnes, at endnu i senantik tid havde mange portrætter af Marcus Aurelius stående i husets helligdom. Blandt de nye fund fra Efesos, kan en gruppe miniature portrætter i elfenben fra ca. 220 (J. Inan — E. Alföldi-Rosenbaum, Römische und frühbyzantinische Porträtplastik aus der Türkei, Mainz 1979, nr. 157-160) tolkes som en opstilling af kejserhusets medlemmer i et privathus, se Jane Fejfer, Ikonografisk-historisk undersøgelse over portrætopstillinger af det severiske dynastis kvinder (Prisopgave), Århus 1981, kap. III, note 90. Om husets guder og deres kult, se K. Latte, Römische Religionsgeschichte, München 1960, p.89ff.

Sidst opdateret 25.11.2015