Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens lille sølvhoved – et ruineret Tondoportræt

[Forfatterens note i teksten] Oprindelsen er dog — ligesom det romerske portræts oprindelse – omdebatteret, cf. R. Winkes, Clipeata Imago (Diss.), Bonn 1969, p. 8f. Winkes egen definition (cf. p. 61) er i øvrigt ejendommelig, fordi den går nok så meget på funktionen fremfor formen, Han medtager derfor ikke miniature tondi, medmindre de er anbragt på felttegn (se nedenfor). Reelt er der hos Winkes tale om en cirkelargumentation.

Sidst opdateret 25.11.2015