Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens lille sølvhoved – et ruineret Tondoportræt

[Forfatterens note i teksten] Se O. Brendel, Prolegomena to the Study of Roman Art, New Haven and London 1979, passim. Disse forhold uddybes i min bog Romersk kunst som propaganda — Aspekter af kunstens brug og funktion i det romerske samfund, København 1976 som i revideret udgave vil blive udsendt på engelsk.

Sidst opdateret 25.11.2015