Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens lille sølvhoved – et ruineret Tondoportræt

[Forfatterens note i teksten] Dette viser bl.a. diskussionen omkring guldbusten af ”Marcus Aurelius” fundet i Avenches (Aventicum) i Svejts, som nylig er blevet identificeret som et portræt af Julianus Apostata, se J.Ch. Balty, ’Le prétendu Marc-Aurele d’Avenches’ Eikones. Festschrift H. Jucker, Bern 1980. p. 57-63. Om miniature kejserportrætter, se B. Schneider, Studien zu den kleinformatigen Kaiserportraits (Diss.), München 1976. Direktør Dr. E. Künzl, Römisch-Germanischen Zentralmuseum i Mainz, forbereder et arbejde om kejserportrætter i ædelmetal med udgangspunkt i to miniature portrætter i sølv af kejsere fra omkring år 300, som findes i museet i Mainz.

Sidst opdateret 25.11.2015