Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens lille sølvhoved – et ruineret Tondoportræt

[Forfatterens note i teksten] H. de Villefosse i MonPiot 5 (1897) Cat. Nr. 2; Pompeji. 19. April bis 15.Juli 1973, Villa Hügel, Essen Nr. 137. Om typen, se D.E. Strong, Greek and Roman Gold and Silverplate, London 1966, p. 151f. Boscoreale phialen, som rimeligvis er fra senaugustæisk eller julisk-claudisk tid er mere omhyggeligt udarbejdet på bagsiden af hovedet end Thorvaldsen sølvhovedet, hvilket modsvarer de forhold, som gør sig gældende for storskulpturen. I tidlig kejsertid er rundskulpturelle portrætter normalt altid færdiggjort også på bagsiden, senere sparer man sig denne indsats, hvis portrættet skal opstilles i en niche.

Sidst opdateret 25.11.2015