Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Motivet "Natten" i Villa Montalto i Frascati

[Forfatterens note i teksten] Cartaris Haandbog udkom første Gang 1556, altsaa før Ripas Ikonologi, for hvilken den er en Kilde. Her er citeret Udg. Padova 1608, p. 109. – Om Luna med Oxeforspand i Antiken se Roscher: ’Über Selene und verwandtes’. Studien zur griechischen Mythologie, Heft 4, Leipzig 1890, p. 31f., Tafel II.

Sidst opdateret 24.11.2015