Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 10.5.1844

[Ibid.]
Det var Thorvaldsens Ønske, at disse Figurer skulde udføres i Bronce, og derpaa vare ogsaa Modellerne beregnede. Da Nødvendigheden bød, at de maatte kroendes i Leer, bleve de ingenlunde for store Figurer ved Stoffets Sammentrykning altfor smaa og magre til det Rum, de skulde indtage. I Tegningen fylde de Pladsen godt; den eneste Bemærkning, som den giver Anledning til, er at et Par Faar eller Geder ikke havde været overflødige i de yderste Hiørner. Vi kunne her, som ved flere af hans Arbeider, glæde os til at Opstillingen i hans Museum vil lade Konstværket vederfares sin Ret.

Sidst opdateret 05.10.2015