Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 10.5.1844

[Ibid.]
Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke havde han alt modelleret i 1807-18. Det ene af Reliefferne, den yndige komposition: Marie med begge Børnene, har et saa mildt, evangelisk Præg, at man reent har overseet det aldeles uprotestantiske i denne Forestilling paa en luthersk Døbefont. — I 1817 begyndte han paa en vidtløftig Relief-Composition af hele det nye Testamente for Kronprindsen af Baiern, men kun to Stykker bleve færdige: Bebudelsen og Qvinderne ved Graven. Til Slotscapellet i Florenz kom hans Christus med Disciplene ved Tiberias Sø.

Sidst opdateret 05.10.2015