Kommentar til Bestillingen af Thomas Maitlands monument

Jf. Ole Jacobsen og Johanne Brandt-Nielsen (ed.): Provst Frederik Schmidts dagbøger, vol. 1-2, København 1966-69, vol. 2, p. 398.

Sidst opdateret 01.10.2015