Kommentar til Kunstakademiets udstillinger

1842:

  • Tillæg til Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster i Aaret 1842 offentligen udstillede Kunstværker.
  • Udstillingsperiode: April.
  • Udstillingskomité: C.W. Eckersberg, J.L. Lund, J.P. Møller, G.F. Hetsch, C. Christensen.

Sidst opdateret 26.03.2023