Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Kunstakademiets udstillinger

1843:

  • Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker.
  • Tillæg til Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster i Aaret 1843 offentligen udstillede Kunstværker.
  • Udstillingsperiode: Antagelig 31.3. – 17.5.1843, jf. brev af 15.5.1843 fra Christian 8. til Thorvaldsen.
  • Udstillingskomité: C.W. Eckersberg, J.L. Lund, J.P. Møller, G.F. Hetsch, H.V. Bissen.

Sidst opdateret 30.10.2015