Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 19.11.1831

[Forfatterens note] *) Herfra findes sjeldent en Undtagelse. Som saadan kunde nævnes Hr. Professorens Forklaring af tvende Christiansborgske Basreliefs. Tavle XXX skal i Herkules vise os Billedet af “_Mødighed_ efter det overstandne jordiske Liv,” og Hebes Berøring af Skaalen med den venstre Haand tillægges den Grund, at hun vil rette Skaalens Stilling i Heroens usikkre Haand. Herkules’s ene Arm skal som træt hvile paa Køllen. Recensenten har adspurgt en Kunstkjender, der ligesaa lidet som han fandt i Kunstværket Spor til slig Modighed, og som angav en anden naturligere Grund til at Hebe bærer Skaalen, idet hun iskjenker. Om Tavlen XXXI hedder det: “Gudinden for den strænge Gjengjeldelse forelæser Dommeren, Jupiter, Menneskenes Bedrifter.” Ingen Betragter kan nægte, at denne Forklaring over Nemesis’s Fremtræden for Jupiter jo meget vel kan bestaae med det, vi see i Basreliefet. Men den kan neppe have været Kunstnerens Mening, efterdi den ikke var den classiske Oldtids, med hvilken han ellers viser sig fortrolig. Dog er det muligt, at Thorvaldsen her er afveget lidet fra de gamle Myther, for at komme Nutidens Anskuelse desto nærmere. Nemesis behøvede ikke at opskrive Menneskenes Bedrifter i en Rolle for at erindre dem.

Sidst opdateret 23.07.2015