Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 8.5.1842

[Markeret som note i teksten med følgende indhold:] I det mindste paa mange Steder, Hr. H. skriver f. Ex. Pag. 7. „derimod synes han (Thorvaldsen) enstemmigen at staae for Alles Erindring som en elskelig, i sig selv fordybet, ung Konstner, hvis levende, lyseblaa Øie prophetisk forudsagde, hvad han i Konsten skulde aabenbare, og at han hverken kunde siges at være beskeden eller forfængelig, men at han elskede sin Genius fremfor Alt.” Pag. 9. „Imidlertid begyndte han dog derpaa (paa Bernstorffs Buste), og benyttede Lejligheden, naar Bernstorff gik igjennem Cancelli-Corridoren, til at gjøre sig bekjendt med dennes Træk (maa ikke forvexles med Trækvind).

Sidst opdateret 25.05.2015