Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke

Reliefferne på fontens sider findes i talrige efterfølgende versioner. Relieffet Kristi dåb har Thorvaldsen med sikkerhed udført i minimum tre versioner: foruden det på selve døbefonten er der tale om relieffet Kristi dåb, A736, og Ny Carlsberg Glytptotekets kat. nr. MIN 447. Alene på auktionen over nogle af Thorvaldsens efterladenskaber, afholdt på Thorvaldsens Museum 5.10.1849, op. cit., var tre gipsrelieffer med motivet Kristi dåb sat til salg som katalognummer 63-65 under kategorien “Værker” af Thorvaldsen i Gips. Heraf blev nr. 63 tilsyneladende ikke solgt eller solgt før afholdelsen af auktionen (et “kom ei”, er noteret ud for nummeret i auktionsprotokollen, Thorvaldsens Museum); nr. 64 blev købt af den spanske gesandt i København Leopoldo Augusto de Cueto (1815-1901); nr. 65 blev i flg. protokollen købt af C.F. Wilckens, men efterfølgende er med rødt tilføjet “Museet”, og på en indklæbet mærkat bagerst i protokollen bevidner museets daværende inspektør, Ludvig Müller (1809-1891), at Wilckens købte bl.a. nr. 65 til museet: “At [ …. ] No 65 paa 2den Afdeling af Thorvaldsens Museums Auction af Hr Wilckens ere kiöbte til Museet, bevidnes herved d. 20 Nov. 1849 L. Müller”.
Dermed må nr. 65 utvivlsomt være identisk med relieffet Kristi dåb, A736. Dette sidste relief adskiller sig fra relieffet på døbefonten bl.a. ved, at klæderne dækker en anelse mere af mændenes kroppe. Mht. til de to andre eksemplarer vides det ikke, om de var identiske, eller om der var tale om variationer. Det kan heller ikke fastslås, om der var tale om originalmodeller eller om efterfølgende afstøbninger. Ny Carlsberg Glyptoteket ejer som nævnt et andet eksemplar af Kristi dåb, her kaldet Jesu dåb (kat. I.N. 447) med tydeligt afsatte punkter til marmorhugning. Dog er der også her tale om mindre motiviske afvigelser fra Døbefont, A555,1, og fra Kristi dåb, A736. Glyptotekets eksemplar angives at have følgende proveniens: “Thorvaldsens dødsboauktion 1859. Købt her af Thorvaldsens kammertjener W. Wilchens. Rasmus Secher Malthe. Carl Jacobsen 1880.” Jf. Jens Peter Munk, Katalog Dansk skulptur 1694-1889, Ny Carlsberg Glyptotek, København 1995, p. 198.
Rasmus (Secher) Malthe (1829-1893) var billedhugger og hjalp Carl Jacobsen med kunstindkøb, W. Wilchens må være en fejl for C.F. Wilckens, og auktionen over Thorvaldsens efterladenskaber, hvor reliefferne blev solgt, blev som nævnt afholdt på Thorvaldsens Museum 5.10.1849. En anden auktion blev afholdt 17.11.1858, men her blev kun en form til relieffet sat til salg. Det mest sandsynlige er derfor, at nr. 63 eller 64 er endt på Glyptoteket som Jesu Dåb, og nr. 65 er uomtvisteligt museets eksemplar af relieffet Kristi Dåb, A736.
Hvorom alting er, må man slutte, at enten Kristi dåb, A736, Glyptotekets eksemplar (Jesu dåb, kat. nr. MIN 447) eller det i dag ukendte tredje relief må være det relief, som Thorvaldsen udførte på Montenero i slutningen af august 1805, og som i en senere omarbejdet form optræder på døbefonten. Kristi dåb, A736, bærer ikke spor af punkter som forberedelse til marmorhugning, men det udelukker ikke, at det var det relief, der som et forarbejde til Døbefont, A555,1, blev udført på Montenero.

Sidst opdateret 16.12.2014