Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 4.5.1829

Den overstregede tekst kan muligvis delvis tydes:
“efter at de havde p[?]s[?][?][?] hendde[?].”


Det er meget vanskeligt at tyde teksten, fordi Horneman (eller en anden læser?) har forsøgt at gøre den ulæselig ved dels at overstrege den, dels at tilføje ekstra bogstaver mellem de ord, Horneman oprindelig havde skrevet. Ovenstående tydningsforsøg er foretaget ved at identificere – og dernæst se bort fra – de streger, der er overstregning, og de bogstaver, der må antages at være de senere tilføjede.
Måske – måske ikke – hentyder den overstregede sætnings de til Thorvaldsen, da Horneman nu og da skriver den høflige tiltaleforms De med lille d, se fx linjen lige ovenfor. Hvis det er tilfældet, kunne den overstregede sætning muligvis hentyde til et eller andet forhold ved Thorvaldsens bekendtskab med den omtalte søster, der døde i barselssengen.
Der kan også være tale om, at de’et skal opfattes som et tredjepersons flertals-de.

Sidst opdateret 24.09.2017