Kommentar til Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten

[Note 13 i teksten med følgende indhold:] Ying Deng, Entstehungsgeschichte der Eisenbahn Altona-Kiel, i: 1000 Jahre Verkehrswege in Schleswig-Holstein (som note 12), ss. 104-105.

Sidst opdateret 01.12.2014