Kommentar til Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten

[Note 12 i teksten med følgende indhold:] Thomas Riis, Handelswege, Verkehrswege und Verkehrspolitik in Schleswig-Holstein, i: 1000 Jahre Verkehrswege in Schleswig-Holstein, red. Thomas Riis, Kiel 1996, ss. 140-141.

Sidst opdateret 01.12.2014