Kommentar til Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten

[Note 10 i teksten med følgende indhold:] Hornby, op.cit., ss. 29-30.

Sidst opdateret 01.12.2014