Kommentar til Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten

[Note 8 i teksten med følgende indhold:] Hornby, op.cit., ss. 27-28.

Sidst opdateret 01.12.2014