Kommentar til Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten

[Note 5 i teksten med følgende indhold:] Peter Kr. Iversen, Hollænderier i Sønderjylland i 1600og 1700-årene, Sønderjyske Årbøger, 1992, ss. 73-111; C.M.A. Matthiessen, Die Käseproduktion in Eiderstedt im Jahrhundert, ZSHG XX, 1890, ss. 245-268.

Sidst opdateret 01.12.2014