Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten

[Note 1 i teksten med følgende indhold:] Da begrebet Sønderjylland gennem historien ikke omfatter det samme område, benytter jeg bevidst de præcisere betegnelser Nord- og Sydslesvig om de dele af det historiske hertugdømme Slesvig, som i dag ligger nord, henholdsvis syd for den dansk-tyske grænse. For stednavne nord for Ejderen har jeg benyttet den danske form, for navne syd for, den tyske.

Sidst opdateret 01.12.2014