Kommentar til 7.2.1815

[Til teksten er her tilføjet følgende note:] Det fortjener her at anmærkes, at eet af Thorvaldsens første Basreliefs findes anbragt paa Frontespicen af Gaarden No. 98 paa Gammeltorv. Da Gaarden er opbygt efter den store Brand 1795, saa er dette Basrelief forfærdiget omtrent paa den Tid.

Sidst opdateret 17.10.2014