Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Christian 8.s lån hos Thorvaldsen

Den danske bankdirektør, storkøbmand, etatsråd og senere konferensråd Conrad Hinrich Donner.

Sidst opdateret 08.07.2015