Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 12.4.1828

Hauch dedikerede ganske rigtigt sin bog til Oehlenschläger, i indledningen skrev han: “Disse Linjer har jeg troet at burde forudskikke de dramatiske Arbeider jeg her forelægger Publicum, men jeg har endnu en kier og hellig Pligt at opfylde, den nemlig at erkiende hvormeget jeg, ligesom enhver yngre Dyrker af den danske Digtekonst, skylder vor store Forgiænger, Danmarks sieldne Digter, A. Oehlenschläger, hvem jeg hermed tilegner disse tvende Sørgespil”, Bajazet, og Tiber, København 1828, p. IX.

Sidst opdateret 02.11.2007