Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Constantin Hansens Thorvaldseniana

[Note 10 i teksten med følgende indhold:] Kgl. Bibl. Add.450 fol. III b.
En lignende, mere detaljeret beskrivelse findes i Kgl. Bibl. Add. 1181,4o, ved Rudolf Schmidts papirer i skitsen »Kunstnerliv i Rom i Aarene 1835-44«, nedskrevet af Constantin Hansen. Her fortælles blandt andet indgående om koleraepidemien i 1837, hvor Ludwig I af Bayern sendte to tyske læger til Rom, »Völcker og Dell, og ved Spadseretourene om Eftermiddagen befandt Thorvaldsen sig altid bedst, naar han havde en af Lægerne paa hver Side.«. De to lægers portræt hang i Thorvaldsens stue paa Charlottenborg, og findes nu i Thorvaldsens Museum (inv. B404). Maleriet er af Blunck og deres navne angives i kataloget som Karl von Pfeuffer og Geist.

Sidst opdateret 10.07.2014