Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Constantin Hansens Thorvaldseniana

[Note 8 i teksten med følgende indhold:] Kg. Bibl. Add. 450 VIe. Denne søster Alvilde er værd i det mindste en fodnote. På broderens malerier og tegninger fra deres opvækstår på Charlottenborg ser man hende ofte, tegnende og malende; men da forældrene døde, måtte hun ud at tjene. Vejen til Akademiet havde naturligvis under alle omstændigheder været hende lukket, da kvinder først fik adgang hertil i 1888; men således fik hun slet ingen mulighed for at udvikle det talent, hun vel var i besiddelse af. Det fremgår af hendes breve, hvor tungt hun følte denne skæbne; for eksempel skriver hun den 4. januar 1829 til Constantin Hansen: »Jeg vilde saa gjærne have noget Mythologie, naaer jeg bare vidste, hvordan jeg skulde bære mig ad dermed. Jeg vilde ogsaa gjerne lære at regne. Kan du ikke sige mig, hvordan jeg skulde bære mig ad med det. Jeg vilde i det hele saae Meget, naar jeg bare kunde, og det er ilde, ei at kunde, naar man saa gjierne vilde«, og hun sukker: »… det maae dog være rart at være Maler« og beder broderen holde hende underrettet om kunstlivet i København. (Kgl.Bibl. Add.450, fol. VII b).
I et udateret brev til Jørgen Roed (Add.450, fol.VI h, nr.7) skriver Constantin Hansen: »Da Thiele snart kommer ud paa Dansk og Tegningerne skal raderes her, har jeg lovet at øve mig deri.« Et sådant øvelsesblad er antagelig raderingen af Ganymed med ørnen efter Thorvaldsen (Emil Hannovers fortegnelse nr. 3). Illustrationerne i det udkomne værk er kobberstukne, ikke raderede.

Sidst opdateret 10.07.2014