Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Constantin Hansens Thorvaldseniana

[Note 7 i teksten med følgende indhold:] På dødsboauktionen efter Hans Hansen solgtes et stik efter Begas’ portræt af Thorvaldsen og 8 blade af Biepenhausen efter Thorvaldsen. Disse udgaves i »Le statue e li Bassirilievi … dal … Alberto Thorwaldsen … incisi dai Biepenhausen e da Ferdinando Mori«, Roma 1811, men Alexanderrelieffet i tillægget hertil er stukket af Mori, ikke af Riepenhausen. Den udgave, Constantin Hansen har kopieret, er Bettelini og Marchettis stik efter Overbeck, udgivet i Frankfurt (uden år), hvilket kan ses af hans nøjagtige gengivelse af disse planchers skraveringer.

Sidst opdateret 10.07.2014