Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Det thorvaldsenske familielegat

[Note 1 i teksten med følgende indhold:] Testamente og Gavebrev af 5. december 1838 og tillægsbestemmelser af 25. januar 1843 (kodicillen) begge kgl. konfirmerede. Angående disse og Thorvaldsens formue henvises til redegørelser i »Meddelelser fra Thorvaldsens Museum« 1938, s. 43 og 127, hvor der i enkeltheder er gjort rede for disse forhold.

Sidst opdateret 10.07.2014