Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens lommeure

[Note 11 i teksten med følgende indhold:] I det trykte katalog over auktionen efter C.F. Wilckens’ søn, Albert Thorvaldsen Wilckens’ død (Fortegnelse over endel Kunstsager tilhørende afdøde Custode A.T. Wilckens … Kbh. 1880) opføres som nr. 4 »Thorvaldsens Faders Uhr, sendt ham da denne døde«. Det købtes på auktionen af »Grosserer Chr. Kjær«. Museet har kendskab til flere lommeure, der er blevet udgivet som Thorvaldsens; om to af disse har det været oplyst, at de skulle stamme fra C.F. Wilckens. Et af disse omtales af Brygger Carl Jacobsen (Johan Steenstrup: Carl Jacobsen Liv og Gerning. Kbh. 1922, p. 261).

Sidst opdateret 13.06.2014