Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens lommeure

[Note 5 i teksten med følgende indhold:] Uret er solgt til Thorvaldsens Museum 1891 af Alvild Dahl, Christensen & Mathiæs Eftf., Vimmelskaltet 45 i København. Sælgeren har oplyst, at »den nuværende Ejers Fader« (ikke kendt) har købt uret af Thorvaldsens tjener Carl Frederik Wilckens. I den trykte »Fortegnelse over endeel af Thorvaldsens Værker …« Kbh. 1849 (auktionskatalog) nævnes under nr. 541 »Et Gulduhr med et Slags Perpetuum mobile i Værket. (2 Lod Guld.)« Af den håndskrevne auktionsprotokol, hvori det trykte katalog er indsat, fremgår, at Thorvaldsens Museums inspektør, L. Müller, købte uret til C. F. Wilckens. Wilckens omtaler selv uret i sin bog: Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, Kbh. 1874, p. 122.

Sidst opdateret 13.06.2014