Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Om nogle Portrætbuster i Thorvaldsens Museum

[Note 18 i teksten med følgende indhold:] Formodentlig er den fuldkomne Lighed fremkommet ved, at man har taget en Afstøbning af Originalmodellen og forandret Haaret paa den. Museets Afstøbning, hvor Støberandene ses tydeligt paa Haaret, maa igen være afstøbt efter det nye Eksemplar. Marmorbusten i Dresden, der vel er udført efter no. 312, viser en lille Afvigelse fra Originalmodellen. Den snoede Haarlok, der paa no. 312 paa hver Side af Hovedet fører fra de nedhængende Sidekrøller ind i Flettefrisuren, mangler paa Marmorbusten. Sml. Fig. 13 og Fig. 14.

Sidst opdateret 11.06.2014