Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Schinkel og Thorvaldsen

[Note 17 i teksten med følgende indhold:]
Se Brev af 28.10.1824. Eneste Brev fra Schinkel. Thorvaldsens Svar kendes ikke. Schinkels Brev aftrykt, men højst unøjagtigt, i Thiele, 1. c. pag. 221-22. Der findes ialt 31 Fejl og Unøjagtigheder i Skriftlæsningen, til Dels af aldeles meningsforstyrrende Art, i Thieles Gengivelse ! Gengives her med Bibeholdelse af Schinkels Ortografi.

Sidst opdateret 11.11.2015